ESTIU 2012


T'he preparat una llista amb les coses que has de saber per poder aprovar les ciències de 3r d'ESO. Per fer-ho, pots preparar-te les preguntes de biologia fent esquemes, exercicis... del llibre de biologia. Per preparar la part de química t'aconsello que et compris el Quadern de Física i química 2, de l'editorial edebé
( ISBN:978-84-683-0146-4). La qüestió és que en facis un mínim de 75, els que millor et puguin anar per repassar el que et falta, i que el dia de l'examen, presentis els resums de biologia més els exercicis fets.Del dossier no facis els exercicis de l'apartat 3.1, 3.2 i 3.3, ja que no els hem fet a classe. Aquesta feina, tindrà una nota que serà part de la nota de la prova. Ho has entès? Si tens algun dubte pots enviar-me'l a ssabatee@gmail.com i t'intentaré respondre quan pugui. Ànims i a preparar-te.

un bloc interessant
http://martaredon.blogspot.com.es/search/label/Biologia%203er%20ESO

TEMA 1

CANVIS D'UNITATS:NOTACIÓ CIENTÍFICA

Power-Point explicació( ja està correcte)
Exercicis per fer a casa

TEMA 2. CANVIS D'ESTAT


WEB DELS CANVIS D'ESTAT:
http://www.xtec.cat/~ssabate/1r%20eso/natus/WebNuria%201ESO/Estados.htm

Web on trobareu exercicis:http://www.aulainf.com/cms/index.php/materials/primaria/298-treballem-els-canvis-dunitats

Una nova web amb exercicis interactius:http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/problemes/unitats/unitats.htm

Per praticar amb els gasos:


TEMA 3. LA MATÈRIA. COM ES PRESENTA?http://www.edu365.cat/aulanet/experimenta/univers.htm?123NNNNNN
PÀGINA WEB INTERESSANT SOBRE LA MATÈRIA

http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/webstionaris/marcoscanvis.htm
Questionaris per autoavaluar-vos.


http://www.xtec.cat/~jdiez/models/mescles.htm: pàgina interessant amb models d’ordinador per entendre els estats de la matèria , les mescles i les dissolucions, i moltes coses més.

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/clasif/clasifica1.htm
Conté un document interactiu sobre com es classifica la matèria: presenta simulacions força interessants i pràctiques.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2005/06/terceroESO/presentaciones3/clasificacion.ppt
Presentació sobre el tema d’aquesta unitat en una pàgina de la Junta d’Andalusia: Interessant i exhaustiva

http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/webstionaris/lamateria.htm
Aquesta pàgina inclou una sèrie de qüestions autoavaluatius sobre la matèria , les seves propietats, els estats de la matèria, etc.

http://www.santillana.cl/qui1/quimica1u1e1-01filtracion.htm
Aquesta pàgina conté valuoses animacions amb fotografies dels materials més habituals al laboratori de química, així com les tècniques més senzilles, per exemple la filtració, la destil.lació, la decantació, etc...

http://usuarios.lycos.es/ifob/
Completa pàgina amb abundants recursos sobre dissolucions: definicions, concentració, preparació de dissolucions, variació de la solubilitat amb la temperatura, etc..

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3490
Jclic molt interessant sobre com es presenta la matèria.

http://weib.caib.es/Recursos/sem_fiq/hotpotatoes2_3ESO/index.html
Web amb diferents activitats sobre la matèria

Power súper interessant:


Dissolucions i les seves concentracions:


Corves de solubilitat:


Per fer la pràctica del cor de bè:


Video Del Sistema circulatori Sanguini:Aquí us adjunto tres fulls d'exercicis per aquells que tingueu de practicar abans del proper examen:

Per aquells que hagueu de repassar els exercicis de densitats, de representacions gràfiques o de canvis d'unitats.
La matèria: Us adjunto un full on hi ha molts links interessants per repassar el tema 3

EXERCICIS DE REPÀS DE LA NUTRICIÓ

Tema 4- Física i química


Models atòmics: Power-point estudiat a classe per explicar els diferents models atòmics de la matèria

Exercicis de l'estructura de l'àtom

Exercicis fets a classe

Tema 6- Biologia. Els sentitsenllaç que et pot servir per estudiar:

Powers de 3r ESO B


Powers de 3r ESO A
Tema 6- Química. Els canvis químics


Aquests exercicis són voluntaris per pujar la nota de l'examen de química del tema 6. Si els fas, a més de repassar, pots aconseguir 0,5 punts a la nota de l'examen.
Els alumnes que no podeu obrir l'anterior proveu amb aquest.

Aquí teniu un macro full d'equacions per tal que aneu practicant. Baixeu-lo que l'anirem corregint a classe, cada dia de classe, sigui biologia o química en farem tres. D'aquí a uns dies, posaré les solucions per aquells que hagueu faltat a classe algun dia. Ànims i endavant.

Exercicis fets a classe per repassar les masses moleculars i molars.

Diferents fulls amb exercicis d'estequiometria per poder fer, repassar, aprovar...

I ARA ...ELECTRICITAT!!!REPRODUCCIÓ

power sobre les malalties de transmissió sexual